מערך בטיחות לייזר

ניהול נכון וצימצום סיכונים: מערך בטיחות לייזר

על מנת לנהל את הסיכון ולצמצם את הסיכון ולמזער אותו לרמה מינמלית יש צורך בהקמת מערך בטיחות בלייזר, מערך הבטיחות בלייזר הכולל:

  •  ממונה בטיחות לייזר 
  • מעבדת לייזר 
  • ממונה בטיחות כללי
  • וועדת בטיחות
  • אמצעי מיגון
  • בדיקות תקופתיות
  • פיקוח ע"י מעבדה חיצונית

 שילוב כל הגורמים הנ"ל בנוסף לפיקוח חיצוני ע"י מעבדה מוסמכת יתנו את התוצאה הטובה ביותר לניהול מערך בטיחות לייזר.