בטיחות לייזר

בטיחות לייזר הוא מושג המתאר את עולם בטיחות הלייזר הרעיון הוא למנוע תאונות לייזר הפגיעות הביולוגיות הם בעיקר פגיעה בעיניים ואף בעור, הפגיעות הם מידיות "נפגעת הרגשת" אך קיימים סיון פוטו כימי אשר יכול לגרום לתהליך סרטני  והפגיעה היא מתמשכת ונצברת.

אדם החשוף לקרינת לייזר, במיוחד אם היא בלתי נראית, יכול להיות בלתי מודע לנזק שנגרם. יש לייזרים חזקים דיים כדי שאפילו החזרה מפוזרת (דיפוסיבית) שלהם ממשטח עלולה להיות מסוכנת לעיניים. קרינת לייזר גורמת נזקים לעיניים בעיקר עקב פגיעות הגורמות לנזק תרמי ברשתית.

על מנת להימנע מפגיעות לייזר התקינו בשנת 2005 את תקנות הבטיחות בלייזר, תקנות אלו מגדירות מושגים שונים כמו מיהו עובד לייזר, מה חובותיו של עובד הלייזר מה חובות המעביד וכו'.