רמות סיכון בלייזר

בכל מוצר לייזר קיימת תוית אזהרה ובה מאופיינת רמות הסיכון בלייזר.

אנו נוהגים לחלק את רמות הסיכון בלייזר ל4 רמות סיכון עיקריות לפי הפירוט הבא :

רמת סיכון 1 : מוצר לייזר שרמת קרינתו אינה מסוכנת .

רמת סיכון 1M :מוצר לייזר שרמת קרינתו אינה מסוכנת בד , כ” אך עלול להיות מסוכן כאשר צופים בקרן בעזרת מערכת אופטית מרכזת

רמת סיכון 2 :מוצר לייזר ניראה, שרמת קרינתו מסכנת את העין רק אם החשיפה שניות נמשכת יותר מ 0.25 .

רמת סיכון 2M :מוצר לייזר שרמת קרינתו אינה מסכנת את העין בחשיפה של פחות מ – 25.0 שניות, אך עלול להיות מסוכן כשצופים בקרן באמצעות מערכת אופטית מרכזת .

רמת סיכון 3R: מוצר לייזר שפגיעת קרינתו באלומה ישירה עלולה להיות מסוכנת לעין.

רמת סיכון 3B: מוצר לייזר שפגיעת קרינתו באלומה ישירה מסוכנת לעין בכל זמן חשיפה שהוא, אך בדרך כלל אינה מסוכנת לעור.

רמת סיכון 4: מוצר לייזר שפגיעתו בעין ובעור מסוכנת הן באלומה ישירה והן באלומה מוחזרת ומפוזרת. אלומתו של מוצר כזה עלולה להצית חומרים דליקים.

איך יודעים מהי רמת הסיכון :
מאחורי מכשיר הלייזר ישנה תווית ובה רשום סיווג רמת הסיכון.

תוית רמות סיכון בלייזר